Zájem o němčinu roste

Kurious / Pixabay

V poslední době zaznamenáváme nárůst poptávky po překladech. Některé zakázky musíme z důvodu vytíženosti odmítnout. Je to tím, že německy se deset let nikdo nechtěl pořádně učit. V době krize firmy snižovaly náklady a tak na trénink komunikace v cizím jazyce nezbývaly peníze. Co z toho vyplývá? Němčina je v kurzu, němčinářů je – zejména ve strojírenských a obchodních profesích – málo. Ti, kteří německy umí, nebo se rychle naučí, budou mít konkurenční i profesní výhodu. Jistější práci. To už stojí za to, abychom zauvažovali o komunikativním jazykovém tréninku, nebo ne?