Zájem o němčinu roste – podruhé

blickpixel / Pixabay

Před časem jsem zde psal o tom, že zájem o němčinu roste. Není divu, přes deset let se němčinu nikdo pořádně neučil, výuka stagnovala a tak němčináři nejsou. Nicméně je jich potřeba, protože naším největším obchodním partnerem a často i „vlastníkem“ jsou německé firmy. Jako překladatel technických a marketingových textů z němčiny do češtiny mám pořád co dělat. Umět německy dnes znamená být v předstihu. Nepromarněte svou šanci a věnujte se jazyku, který je v našem bezprostředním okolí velmi frekventovaný. Mějte náskok. Vyplatí se to.