Překlady DE-CZ

Jsem zavedeným překladatelem z němčiny do češtiny. Překládám pro různé agentury u nás a především v zahraničí (DE, HU, SK, IT, PL). Nejčastěji se zabývám tématy technickými – strojírenské manuály, návody, směrnice, stavebními – návody, manuály, směrnice, cestovním ruchem a pravidelně také překládám návrhy směrnic s výše uvedenou tématikou, které předkládá Evropská komise. Čas od času přijde také „záležitost“ z marketingu nebo jiných oborů, např. potravinářství…