Obchodní němčina

Potřebujete mluvit německy, protože s Němci, Rakušany či Švýcary obchodujete, vyrábíte pro ně nebo chcete proniknout nově na německy mluvící trhy? Obchodní němčina je pak nutností, protože žádný obchod nedomluvíte s Němci lépe než v němčině. Projdu s Vámi nejběžnější situace, naučíte se aktivně komunikovat (protože Vás k tomu budu neustále nutit), budete mít slovní zásobu, kterou můžete ihned prakticky využívat v každodenní obchodní nebo firemní komunikaci. Budeme mluvit o Vaší práci, firmě, marketingu, výrobcích a naučíte se je prezentovat. Budeme vyřizovat maily i hovory a využívat autentické texty – nebo budeme přímo tvořit takové, které pak využijete v každodenní práci…