Nekonečné kurzy

Unsplash / Pixabay

Nemám rád jednu věc. Nekonečné kurzy a pak také věčné začátečníky. Ačkoliv se to může zdát jako věci dvě, úzce to spolu souvisí a je to vlastně záležitost jedna. Vysvětlím. Věční začátečníci neexistují. Jsou to pouze lidé, kteří si to o sobě myslí, nebo jsou to ti, kteří uvěřili svým lektorům, že vlastně ještě pořád neumí všechno. Kdo ale umí všechno? Nikdo. Je důležité ovládat to, co umím a rozšířovat to. Dokonalosti v naprosté většině nedosáhneme. Tak proč si kazit život. Menší cíle jsou lépe zvladatelné a máme z jejich dosažení větší radost.  Nekonečné kurzy jsou pak ty, které tito lidé navštěvují. Lektoři v účastnících vzbuzují – vědomě či nevědomě – záměrně či z neznalosti – pocit, že vlastně potřebují pokračovat. Nese to peníze lektorům nebo vzdělávacím agenturám, ale nenese to požadovaný účinek účastníkům. Ti pak pod tíhou své domnělé neznalosti mají nejrůznější komunikační bariéry, bojí se aktivně komunikovat.  Kurz neplní svůj účel a stává se ždímačkou peněz.

Splněný úkol je takový, který včas ukončíme. Platí to i o jazykových kurzech. Je třeba je včas ukončit. Takovým bodem je, že účastník začne sám mluvit i přesto, že ještě „neumí všechno“. Cizinci jsou také jen lidé, není třeba se jich bát. Takovým bodem může být i to, že účastník ví, kudy směřovat dál, zná základní principy tvorby vět a nebojí se hledat a používat nová slova nebo spojení. Tehdy kurz končí.

Zájem o němčinu roste – podruhé

blickpixel / Pixabay

Před časem jsem zde psal o tom, že zájem o němčinu roste. Není divu, přes deset let se němčinu nikdo pořádně neučil, výuka stagnovala a tak němčináři nejsou. Nicméně je jich potřeba, protože naším největším obchodním partnerem a často i „vlastníkem“ jsou německé firmy. Jako překladatel technických a marketingových textů z němčiny do češtiny mám pořád co dělat. Umět německy dnes znamená být v předstihu. Nepromarněte svou šanci a věnujte se jazyku, který je v našem bezprostředním okolí velmi frekventovaný. Mějte náskok. Vyplatí se to.

Dvacet let

Clker-Free-Vector-Images / Pixabay

Dvacet let. To už zní dobře. Ale stejně mi to stále připadá, jako bych začal teprve včera. Letos už dvacet let pracuji na vlastní živnostenský list. Dvacet let se zabývám aktivně němčinou. Dvacet let se připravuji, učím a také uplatňuji své znalosti v praxi. Již jako „studentík“ jsem začal pracovat v jazykových školách jako lektor. Posléze jsem přešel do firem a deset let realizoval různé firemní jazykové kurzy. Piloval jsem své znalosti i metody. Pak jsem nějakou dobu učil i děti – to je teprve „výzva“. Děkuji za tuto zkušenost, protože dospělí, ti většinou vědí, proč se chtějí cizímu jazyku učit, ale děti je třeba mnohem více zaujmout a motivovat, což vyvolává nutnost stále se zdokonalovat a hlavně zkoušet nové. Již devátým rokem působím jako překladatel z němčiny, nejprve souběžně s prací vyučujícího, posléze znovu jako překladatel na „plný úvazek“. Překládám velmi rád, protože se s překladem dozvíte i spoustu dalších věcí. Poslední dobou si ale „povídám“ pouze s počítačem a proto se chci částečně vrátil „mezi lidi“. Proto vznikla tato stránka i nabídka. Chci být lidem lektorem, rádcem, koučem, chci je „nutit“ mluvit a komunikovat aktivně, protože i když jsem za ty dvě desítky let praxe zkusil leccos, jedno zůstává pořád stejné – úspěch při učení se cizímu jazyku vždy závisí na praktické komunikaci (ať už na základě přečteného nebo slyšeného či psaného textu) a na slovíčkách. Pokud si mě vyberete, budu Vás nutit právě do výše uvedených činností. Vím totiž, že beze zbytku fungují…

Solidní znalosti němčiny jsou výhodou v kariéře

niekverlaan / Pixabay

Německy mluvících zaměstnanců, kteří by byli schopni reálně diskutovat své pracovní a odborné problémy v němčině je u nás stále nedostatek. Solidní znalosti němčiny jsou důležitou výhodou pro kariéru vedoucích a odborných pracovníků v České republice. V této souvislosti bychom rádi upozornili na loňský, ale přesto stále aktuální poznatek, který vyplývá z průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) o využívání cizích jazyků ve firmách. Celý text si můžete přečíst zde. 

Blog pro všechny, co se učí německy

freephotocc / Pixabay

Chce-li se člověk naučit němčinu v autentické podobě, musí se jí aspoň chvilku denně zabývat. Jednou z takových možností je „blog pro všechny, co se ucí německy“, který naleznete na deutschlernerblog.de. Užitečné příklady, čtení, odkazy, testy a možnost nechat si zasílat newsletter, který vám vždy přinese něco nového, co jste ještě neznali. U mě to funguje tak, že si to přečtu a zapamatuji. Zkuste, uvidíte…

Jste na tahu…

Pexels / Pixabay

Charakteristickou vlastností učení dneška je to, že své učební procesy „vlastníte“. Chcete mít kontrolu nad tím, kde a jak se budete učit, chcete určovat, co je pro vás vhodné a co se budete učit, abyste to ihned využili v praxi. Chcete využívat jazykové znalosti pro přístup k informacím, obchodům, novým možnostem, chcete interpretovat své myšlenky, nabízet své výrobky nebo služby a využívat svých znalostí k navazování nových obchodních i osobních partnerství. Pomůžeme vás nasměrovat či poradíme, na co se v němčině máte orientovat. Jste na tahu…

Koučování? Koučování!

geralt / Pixabay

Koučink je, vedle přikazování, instruování a delegování, základním stylem vedení lidí. Zájem o něj roste, protože poskytuje způsob vedení lidí, který těm daným lidem nepřipadá jako vedení, ale spíše partnerství a přátelský přístup. Mizí-li tato apriorní nechuť z „musu“, která je v nás zakořeněna, rozvíjí se výkon, odpovědnost a motivace. A to jsou hodnoty, které jsou pro rozvoj jakékoli společnosti jednoznačně pozitivní.

Chcete-li rozvíjet potenciál svých lidí, musíte začít rozvíjet potenciál svůj. Například tím, že začnete hovořit německy a časem odbouráte tlumočníka. Nebo si budete jištější. Každopádně půjdete svým zaměstnancům příkladem.

Vím, že manažeři mají v praxi trochu problém „poslouchat“ někoho jiného, protože jsou sami zvyklí rozhodovat a určovat směr. Toto privilegium jim ale přece zůstane – je jen na nich, jak často a jak mnoho se budou němčině věnovat. Rozhodnout se, kdy se budou učit nebo kdy budou mít konverzační trénink. Sami posoudí, kdy je třeba vložit další konverzační nebo intenzivní trénink nějaké problematiky, která jim ještě nejde tak, jak by si přáli. My vás s tím pouze pomůžeme nebo vaše představy usměrníme – nebo rozvineme.

Zájem o němčinu roste

Kurious / Pixabay

V poslední době zaznamenáváme nárůst poptávky po překladech. Některé zakázky musíme z důvodu vytíženosti odmítnout. Je to tím, že německy se deset let nikdo nechtěl pořádně učit. V době krize firmy snižovaly náklady a tak na trénink komunikace v cizím jazyce nezbývaly peníze. Co z toho vyplývá? Němčina je v kurzu, němčinářů je – zejména ve strojírenských a obchodních profesích – málo. Ti, kteří německy umí, nebo se rychle naučí, budou mít konkurenční i profesní výhodu. Jistější práci. To už stojí za to, abychom zauvažovali o komunikativním jazykovém tréninku, nebo ne?